Comisia Invatatorilor

Componenta Comisiei invatatorilor in anul scolar 2016-2017

Prof. înv.primar, Ghiță Cristina                                          clasa pregatitoare A

Prof. înv. primar, Panaite Nicoleta                                    clasa pregatitoare B

Prof. înv. primar, Stan Steliana-Hortensia                      clasa  I A

Înv. Dovîncă Adriana                                                          clasa I B

Prof. înv. primar, Ivanică-Nedelcu Mariana-Otilia        clasa a II-a A

Prof. înv.primar, Floștoiu Mihaela-Gabriela                   clasa a II-a B

Prof. înv. primar, Guzu Liliana-Camelia                          clasa a III-a A

Înv. Tudorie Georgeta                                                        clasa a III-a B

Prof. înv. primar, Cobeanu Mihaela-Elena                     clasa a IV-a A