Consiliul de Administratie

Componenta Consiliului de administratie

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția în Consiliul de Administrație
1 Director, Tudor Elena-Simona Președinte
2 Profesor, Frîncu Daniela Membru
3 Profesor, Duţă Daniela Membru
4 Profesor,Baciu Leonida Membru
5 Prof. înv. primar,Ghiţă Cristina Membru
6 Prof. înv. preşcolar, Comărniceanu Carmen-Ioana Membru
7 Administrator public, Panait Marian-Valerie Membru – Reprezentantul Primarului
8 Consilier, Crețu Georgiana-Ioana Membru – Reprezentantul Consiliului Local
9 Consilier, Crețu Pompiliu Membru – Reprezentantul Consiliului Local
10 Consilier, Vasile Gheorghe Membru – Reprezentantul Consiliului Local
11 Banu Alina Membru – Reprezentantul Comitetului de Părinţi
12 Diculescu Emilia Membru – Reprezentantul Comitetului de Părinţi
13 Szain Gabriela Membru – Reprezentantul Comitetului de Părinţi
14 Profesor, Crăciun Minodora-Măriuca Secretar
15 Profesor, Ghiragosian Meda-Luciana Reprezentantul Sindicatului

Tematica Consiliului de administratie

Nr. Crt

TEMATICA

PERIOADA

1

Realizarea programului privind deschiderea noului an școlar;
Analiza și aprobarea încadrărilor și a repartizării diriginților;
Aprobarea orarului școlii pentru noul an școlar;
Repartizarea spațiilor de învățământ pentru noul an școlar;
Evaluarea stadiului de realizare a programului privind comanda, achiziționarea și distribuirea manualelor școlare;
Prezentarea raportului de activitate al CEAC privind starea învățământului în anul anterior;
Probleme curente.

Septembrie

2

Prezentarea proiectului Planului Managerial pentru noul an școlar;
Discutarea și aprobarea Regulamentului Intern;
Aprobarea componentei comisiilor de lucru și a comisiilor metodice;
Probleme curente.

Octombrie

3

Informare privind situația evaluării, notării ritmice și frecvenței;
Discutarea și aprobarea bugetului pentru anul 2013;
Discutarea stadiului de derulare a proiectelor în care este implicată școala
Discutarea și aprobarea burselor sau alte forme de sprijin;
Analiza activitatii comisiei de curriculum cu privire la propunerile pentru oferta scolii;
Probleme curente

Noiembrie

4

Discutarea și aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru 2013-2014;
Elaborarea fisei postului si a criteriilor de evaluare a personalului didactic, auxiliar si nedidactic;
Probleme curente

Decembrie

5

Aprobarea încheierii situației școlare pe sem I;
Prezenatarea planului managerial pe sem II;
Dezbatere privind stadiul de organizare și desfășurare a concursurilor pe discipline;
Aprobarea concediilor de odihnă a personalului nedidactic si didactic auxiliar;
Probleme curente

Ianuarie

6

Dezbaterea și aprobarea raportului de activitate pe semestrul I;
Analiza activității comisiilor metodice şi a catedrelor;
Aprobarea proiectului de încadrare
Probleme curente

Februarie

7

Analiza starii disciplinare in randul elevilor;
Aprobarea programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!”;
Probleme curente

Martie

8

Aprobarea strategiei de dezvoltare profesionala a personalului didactic;
Analiza rapoartelor comisiilor metodice privind parcurgerea materiei si evaluarea ritmica:
Probleme curente

Aprilie

9

Realizarea cadrului organizatoric privind Evaluarea Națională;
Informare privind participarea și rezultatele obținute de elevii școlii la concursurilor pe discipline;
Analiza stadiului de pregătire a elevilor pentru susținerea examenelor de sfârșit de an;
Probleme curente

Mai

10

Analiza şi evaluarea procesului instructiv-educativ desfăşurat în semestrul al  II – lea;
Aprobarea programului privind serbarea de sfârșit de an;
Elaborarea și aprobarea unui plan de măsuri privind lucrările de reparații și igienizare a spațiilor de învățământ;
Probleme curente

Iunie

11

Evaluarea personalului didactic.

August