Evaluare Nationala

 

EVALUARE NATIONALA 2018-2019

CLASA A VIII-A

Ordinul MEN nr. 4813/2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru clasele absolute a VIII-a în anularea școlară 2018-2019

Calendar Evaluare Nationala 2018-2019

CLASELE A II-A, A IV-A SI A VI-A

Ordinul MEN nr. 4461/2018 privind aprobarea Calendarului de administrare pentru evaluare națională finală claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anulare școlar 2018 – 2019

                                                                                                                                                                                       Utilizator: Denis

EVALUARE NATIONALA 2017-2018

Î N ATENȚIA ABSOLVENȚILOR CLASELOR A VIII-A, PARTICIPANȚI LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2018

LUNI, 11.06.2018 – se desfășoară o probă scrisă Limba și literatura română

MIERCURI, 13.06.2018 – se desfășoară o probă scrisă la Matematică

Introducerea în sălile de examen se va confrunta până în târziu la ora 8,30.

Probele scrise se vor desfășura în intervalul orar 9,00-11,00.

Introducerea în sala de examen este față de baza de buletin, respectând certificatele de naștere, în condițiile în care sunt îngrijite elevii sunt buletin, în carnetul de ridicare.

Sala de examen este supravegheata video și audio.

Reguli care trebuie respectate în sala de examen :

Art.11. – din Ordinul MEN nr. 4793 / 31.08.2017 privind organizarea și utilizarea evaluării naționale pentru absolvirea claselor a VIII-a în anul școlar 2017-2018

(1) Se interzice candidaţilor la Evaluarea Naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ în acest scop. 
(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiţi în examen.
(3) Se interzice candidaţilor la Evaluarea Naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi în altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de  îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.
(6) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi vor fi eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.
(7)  Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă  vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
(8) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a Evaluării Naţionale şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
(9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că știu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

 PREŞEDINTELE COMISIEI EN8-2018,

PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

Actualizat, 08.06.2018, Secretar, Flostoiu Denis-Adriana

LEGISLATIE EVALUARE NATIONALA 2017-2018

Ordinul MEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017-2018

Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2017-2018

SIMULARE EN8 – 2017-2018

Repartizarea elevilor pe sali – la Simularea EN8 – 5 martie si 6 martie 2018

Anunt Simulare En8 – martie 2018

Accesul elevilor in salile de examen este permis pana cel tarziu la ora 8,30.

Probele scrise se vor desfasura in intervalul orar 9,00-11,00.

OMEN nr. 3109/2018 privind organizarea simularii EN8 – 2017-2018

 

EVALUARE NATIONALA LA FINALUL CLASELOR a II-a, a IV-a SI a VI-a – 2017-2018

Ordinul MEN nr. 4787/30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2017-2018

EVALUARE NAȚIONALĂ – 2016-2017

EVALUARE NATIONALA – CLASA A VIII-A – 2016-2017

Ordinul MENCS nr. 5071/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 – Anexa la O.M.E.N.C.S. nr. 5071/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016-2017

SIMULARE EN8 – 2016-2017

Repartizarea elevilor pe sali – la Simularea EN8 – 13 martie si 16 martie 2017

Anunt Simulare EN 8 – martie 2017

Accesul elevilor în sălile de examen este permis până cel târziu la ora 8,30.

Probele scrise se vor desfășura în intervalul orar 9,00-11,00.

OMEN nr. 3150/31.01.2017 pentru modificarea OMENCS 3004/2017 privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a

OMENCS nr. 3004/04.01.2017 privind organizarea simulării EN cls. a VIII-a și BAC – 2016-2017

EVALUARE NATIONALA LA FINALUL CLASELOR A II-A, A IV-A SI A VI-A, IN ANUL SCOLAR 2016-2017

Ordinul MENCS nr. 5074/31.08.2016 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2016—2017

 

EVALUARE NATIONALA – 2015-2016 – CLASA A VIII-A

1. EVALUARE NATIONALA

REZULTATELE FINALE NOMINALE LA EVALUAREA NATIONALA – 2015-2016

ANUNT EVALUARE NATIONALA – IUNIE 2016 – PENTRU ABSOLVENTII CLASEI A VIII-A

Ordin privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2015-2016

Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2015-2016

 2. SIMULARE EN8

Ordin privind organizarea si desfasurarea Simularii Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2015-2016

Calendarul Simularii Evaluarii Nationale – EN8 – 2015-2016

Lista continuturi Simulare EN 8 – 2015-2016

Procedura Simulare EN8 – 2015-2016

EVALUARE NATIONALA LA FINALUL CLASELOR A II-A, A IV-A SI A VI-A, IN ANUL SCOLAR 2015-2016

REZULTATELE NUMERICE LA EVALUAREA NATIONALA LA FINALUL CLASELOR A II-A, A IV-A ȘI A VI-A

Rezultatele EN II – 2015-2016

Rezultatele EN IV – 2015-2016

Rezultatele EN VI – 2015-2016

 Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizarea si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a, in anul scolar 2015-2016

Calendarul de administrare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a – 2015-2016

Manual de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016 (EN-2016)

 

EVALUARE NATIONALA –  2014-2015 – CLASA A VIII-A

REZULTATELE ABSOLVENTILOR CLASEI A VIII-A – 2014-2015 – LA EVALUAREA NATIONALA DIN IUNIE 2015

ANUNT EVALUARE NATIONALA – IUNIE 2015 – PENTRU ABSOLVENTII CLASEI A VIII-A

 Ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii naţionale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015

Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2014-2015

Programa pentru disciplina: Limba si literatura romana – Evalaure Nationala 2015

Programa pentru disciplina: Matematica – Evalaure Nationala 2015

Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a – 2010-2011 – IN VIGOARE

EVALUARE NATIONALA – 2014-2015 – Clasele a II-a, a IV-a si a VI-a

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2014-2015

CALENDARUL de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2014-2015

SIMULARE EVALUARE NATIONALA – 2014-2015 – CLASA a VIII-a

O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2014 – 2015

CALENDARUL simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2014 – 2015

 

EVALUARE NATIONALA 2013-2014 – clasa a VIII-a

 REZULTATELE ELEVILOR ABSOLVENTI AI CLASEI A VIII-A, LA EVALUAREA NATIONALA – IUNIE 2014

ANUNT EVALUARE NATIONALA – IUNIE 2014

PENTRU ABSOLVENTII CLASEI A VIII-A

LUNI, 23 IUNIE 2014 –  SE DESFASOARA  PROBA SCRISA LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA

MIERCURI, 25 IUNIE 2014 – SE DESFASOARA PROBA SCRISA LA MATEMATICA

Intrarea in salile de examen se va face pana cel tarziu la ora 8,30.

Probele scrise se vor desfăsura in intervalul orar 9,00-11,00.

Presedintele Comisiei EN2014,

Director, Prof. Tudor Elena-Simona

ANUNT PROBE APTITUDINI/LIMBA MODERNA/INVATAMANT PROFESIONAL

·         Elevii claselor a VIII-a care doresc sa participe la probele de aptitudini (profilurile: sportiv, militar, artistic, teologic, pedagogic) sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna pot ridica de la secretariatul scolii anexele fiselor de inscriere pentru aceste probe, in zilele de 22.05. si 23.05.2014, in intervalul orar 10.00-14.00.

·         Inscrierea in vederea admiterii in invatamantul profesional cu durata de 3 ani a elevilor din clasa a VIII-a se realizeaza pe baza fisei de inscriere, care  se elibereaza de catre secretariatul scolii in zilele de 22.05. si 23.05.2014, in intervalul orar 10.00-14.00. La sectiunea “Elevi” – tab “Admitere” sunt afisate “Precizari privind completarea fisei de inscriere in invatamantul profesional cu durata de 3 ani, pentru anul scolar 2014-2015.

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA – CLASAMENT PE JUDET – preluate de pe site-ul ISJ Ph

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA – JUD. PRAHOVA – CLASAMENT PE TARA – preluate de pe site-ul Edu.ro

EVALUARE NATIONALA 2013-2014 – la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a (Ordin, Metodologie)

Procedura pentru administrarea Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2013-2014

EN II 2014 – www.edu.ro    

EN IV 2014 – www.edu.ro

EN VI 2014 – www.edu.ro

SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2013-2014 – clasa a VIII-a

SIMULARE EVALUARE NATIONALA FEBRUARIE 2014 – clasa a VIII-a

EVALUARE NATIONALA 2013-2014 – www.edu.ro

CALENDAR – EVALUARE NATIONALA 2014

ORDIN EVALUARE NATIONALA 2014

Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011, valabila si in anul scolar 2013-2014

EVALUARE NATIONALA 2012-2013

AICI GASITI REZULTATELE ABSOLVENTILOR CLASEI A VIII-A LA EVALUAREA NATIONALA, AN SCOLAR 2012-2013

CALENDAR  http://subiecte2013.edu.ro/2013/evaluarenationala/legislatie/CALENDARUL%20evaluarii%20nationale%202013.pdf

EXTRAS DIN METODOLOGIA DE EVALUARE NATIONALA 2012-2013

SIMULARE EVALUARE NATIONALA APRILIE 2013

ORDIN EVALUARE NATIONALA 2013

CALENDAR EVALUARE NATIONALA 2013

METODOLOGIE EVALUARE NATIONALA 2013