Mobilitatea personalului didactic

MOBILITATE 2018-2019

ÎN PERIOADA 20-24 AUGUST 2018 SE POT DEPUNE CERERI DE INCADRARE IN REGIM DE PLATA CU ORA, DE CATRE CEI INTERESATI, LA SECRETARIATUL SCOLII „GEORGE ENESCU” SINAIA.

CALENDARUL DE MOBILITATE IN PERIOADA IULIE-AUGUST 2018 – PRAHOVA

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019, PUBLICATA LA DATA DE 03.08.2018 – ISJ PH

Programul Comisiei de mobilitate de la Scoala Gimnaziala “George Enescu” Sinaia: luni-vineri, intre orele: 12,00 – 16,00

Calendar mobilitate – martie 2018 – ISJ PH

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul scolar 2018-2019 – din data de 07.03.2018 – ISJ Ph

Condiții specifice pentru selectarea cadrelor didactice ce participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile d einvatamant preuniversitar

1. Gradul didactic I

2. Calificativul Foarte bine în ultimii doi ani scolari.

Ordinul MEN nr. 3017/2018 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul MEN 5485/2017

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019

Ordinul MEN nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 

MOBILITATE 2017-2018

Programul Comisiei de mobilitate de la Scoala Gimnaziala “George Enescu” Sinaia: luni-vineri, intre orele: 12,00 – 16,00

Centralizator 2017 – disciplinele de invatamant – domeniile si specializarile – probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar – Aprobat prin OMECS nr. 3086/16.01.2017

Calendarul miscarii personalului didactic din judetul Prahova in perioada 25 martie – 12 iulie 2017

PROGRAM PRELUARE DOSARE- ETAPA PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATI- 27 MARTIE-31 MARTIE 2017 – ISJ PH

Lista posturilor vacante – actualizata la 27.03.2017 – ISJ Ph

Lista posturilor vacante – actualizata la 3.03.2017 – ISJ Ph

OMENCS nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018

Calenndarul privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018

MOBILITATE 2016-2017

Etapele de mobilitate: art. 4, literele k, l, m din Metodologie:

Precizari ISJ Ph – 25 aprilie – 10 mai 2016

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul scolar 2016-2017 – 27.04.2016 – ISJ Ph

Etapa de pretransfer:

Precizari pretransfer 2016 – document preluat de pe site-ul ISJ Ph

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul scolar 2016-2017 – site ISJ Ph

ISJ PH – CALENDARUL PRETRANSFERARII – preluare dosare 25 martie- 30 martie 2016
Adaugat Joi, 24 Martie 2016

CALENDARUL PRETRANSFERARII ( se desfasoara conform anexei nr. 19 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul ?colar 2016-2017)
25.03.- 30.03.2016 depunerea cererilor, insotite de documentele cerute in acestea, de catre cadrele didactice, la inspectoratului scolar; conform programului:

VINERI, 25 MARTIE 2016- 10.00- 16.00
LUNI, 28 MARTIE 2016 – 8.30- 16.30
MARTI, 29 MARTIE 2016- 8.30- 17.30
MIERCURI, 30 MARTIE 2016- 8.30- 17.30

Conditiile specifice pentru selectarea cadrelor didactice ce participa la etapa de transfer consimtit intre unitatile de invatamant – la nivelul Scolii ”George Enescu” Sinaia:

  1. Calificativul „Foarte bine”,  în ultimii 2 ani şcolari.
  2. Cel puţin un premiu obţinut la Olimpiadele/concursurile şcolare – fazele  judeţene/naţionale.
  3. Punctajul minim de 60 de puncte conform Anexei 2 la Metodologie.
  4. Participarea la activități în carul programelor de formare continuă acreditate de MEN in ultimii 5 ani, finalizate cu certificate de competență profesională sau adeverințe (minim 90 de credite profesionale).

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017

Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016

http://www.isj.ph.edu.ro/

Programul Comisiei de mobilitate de la Scoala Gimnaziala “George Enescu” Sinaia luni-vineri, intre orele: 12,00 – 16,00

MOBILITATE 2015-2016

Criterii specifice pentru selectarea cadrelor didactice ce participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant – pentru anul scolar 2015-2016

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova http://www.isj.ph.edu.ro/

Metodologia privind miscarea personalului didactic 2015-2016

OMEN_5108_2014_modificare_OMEN_4895_2014 (1)

Programul Comisiei de mobilitate de la Scoala Gimnaziala “George Enescu” Sinaia luni-vineri, intre orele: 12,00 – 16,00

MOBILITATE 2014-2015

Adresa ISJ Ph nr. 992/15.04.2014 privind organizarea si desfasurarea pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant, modificarea c.i.m. din per. determinata in per. nedeterminata in baza art. 253, prelungirea c.i.m. in anul scolar 2014-2015 cf. art.57 din Met.mobilitate.

Adresa MEN nr. 38444/14.04.2014 privind organizarea si desfasurarea pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant

OMEN 3275/2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2014-2015, aprobata prin OMEN 5451/2013

Lista cadrelor didactice care au depus cereri pentru pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant la ISJ Ph, in etapa I (9-11 aprilie 2014) – Pentru/DE LA Scoala George Enescu Sinaia

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE LA DATA DE 08 APRILIE 2014

PRECIZARI – ETAPA DE PRETRANSFER (preluate de pe site ISJ PH)

ADRESA MOBILITATE – ART. 253 – ISJ PH

O R D I N UL Nr. 3080/5.02.2014  pentru modificarea și completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin OMEN nr. 5451/2013

CALENDAR MOBILITATE – FEBRUARIE – APRILIE 2014 – modif. cf. OMEN 3080

METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015